NT City Gateway สวัสดีครับ


ขอขอบคุณที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรา
เป้าหมายสูงสุดของเราคือการช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยลดเวลารอคอยอันไร้จุดหมายระหว่างต่อคิวร้านค้าด้วยแอปพลิเคชัน NT City Gateway ของเรา!

เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ NT City Gateway ที่ดีที่สุด เราอาจต้องขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณบางอย่าง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของคุณด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงเขียนนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้คุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา


นโยบายความเป็นส่วนตัว


วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้คือการทำให้คุณเข้าใจถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ รวมถึงวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าวด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลกับเว็บไซต์ แอป กิจกรรม และบริการอื่นๆ ทุกอย่างที่ NT City Gateway เป็นผู้ดำเนินการ โดยเราเรียกโดยรวมว่า “บริการ” โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 (“วันที่มีผลบังคับใช้”)


1. เกี่ยวกับเรา


เราคือ “NT City Gateway” ที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ผู้ควบคุมข้อมูล”) บริษัทของเราตั้งอยู่ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย


2. การเก็บรวบรวมข้อมูล


เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการที่คุณใช้บริการของเรา เช่น ประวัติการเข้าถึง รายละเอียดเกี่ยวกับคิวของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ จากบุคคลที่สาม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม โปรดดูด้านล่างนี้

เมื่อคุณใช้บริการของเรา จะเป็นการมอบข้อมูลบางอย่างให้แก่เรา ซึ่งได้แก่


เมื่อคุณใช้บริการของเรา เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการของเราด้วยดังนี้


นอกเหนือจากข้อมูลที่คุณมอบให้เราด้านบนแล้ว เรายังรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากช่องทางอื่นอีกด้วย อันได้แก่ช่องทางต่อไปนี้


3. การใช้ข้อมูล


เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อพัฒนาบริการของเราและเพื่อแสดงโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ และเพื่อเหตุผลอื่นๆ ดังนี้

การรักษาบัญชี


การยื่นข้อเสนอและโฆษณาที่คุณอาจสนใจ


ข้อกฎหมายและความปลอดภัย


เพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณตามที่ได้อธิบายไปข้างต้น เรามีการดำเนินการบนพื้นฐานต่อไปนี้

4. การแชร์ข้อมูล


เราเป็นแอปพลิเคชันจัดการคิว ฉะนั้นเราจึงจะแชร์ข้อมูลของคุณไม่มากนัก ข้อมูลที่เราแชร์มักจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงสถานะการรอคิวของคุณ และเรายังแชร์ข้อมูลของผู้ใช้บางประการกับผู้ให้บริการและคู่ค้าที่ช่วยเหลือเราในการให้บริการดังกล่าว และในบางกรณีเราก็จะแชร์ข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานด้านกฎหมาย คุณสามารถดูข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาได้ด้านล่างนี้

เราจะแสดงชื่อและรูปภาพโปรไฟล์ที่คุณตั้งไว้ในบัญชี NT City Gateway ต่อสาธารณะ รวมถึงหมายเลขคิวของคุณบนหน้าจอแสดงคิว หน้าจอแสดงคิวที่จะแสดงข้อมูลของคุณจะตั้งอยู่ตามร้าน ร้านค้า หรือสถานที่ใดๆ ที่คุณได้จองคิวไว้ การแสดงข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้คุณและผู้อื่นสามารถดู ระบุ และติดตามคิวของตนเองได้จากบนหน้าจอ

โปรดทราบว่าหากคุณเข้าสู่ระบบ NT City Gateway ด้วยบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ระบบจะใช้ชื่อและรูปภาพโปรไฟล์ที่คุณใช้บนสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นค่าเริ่มต้นของบัญชี NT City Gateway กล่าวคือ คุณเข้าใจ ตกลงและยอมรับให้เราแสดงข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะบนหน้าจอแสดงคิว

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อและรูปภาพที่ใช้แสดงได้ตามที่ต้องการ ตราบใดที่ชื่อและรูปภาพดังกล่าวไม่มีเนื้อหาโป๊เปลือย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ ความรุนแรง คำพูดแสดงความเกลียดชัง ข้อมูลส่วนตัว การล่วงละเมิดทางเพศ การหลอกลวง การสวมรอย การละเมิดลิขสิทธิหรือเครื่องหมายการค้า หรือเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย

หากคุณไม่ต้องการให้เราแสดงรูปภาพโปรไฟล์ของคุณบนหน้าจอเลย คุณสามารถกำหนดค่าตามที่ต้องการได้ที่การตั้งค่า “โปรไฟล์ผู้ใช้” แล้วภาพโปรไฟล์ของคุณที่แสดงสู่สาธารณะจะถูกแทนที่ด้วยตัวละครของเรา

เราอาจใช้บริการจากภายนอกเพื่อช่วยในการดำเนินการและพัฒนาบริการของเรา องค์กรเหล่านี้จะช่วยเราในด้านต่างๆ เช่น การโฮสต์ข้อมูลและการปรับปรุงระบบ การวิเคราะห์การตลาด การโฆษณา การประมวลผลการชำระเงิน และการรักษาความปลอดภัย

เราได้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ ผู้ให้บริการและคู่ค้าของเราทุกรายจะต้องตกลงยินยอมและลงนามตามข้อสัญญาการรักษาความลับของเรา.

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณหากเราต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การเข้าครอบครองกิจการ การถอนทุน การจัดโครงสร้างหรือผังองค์กรใหม่  การปิดกิจการ ล้มละลาย หรือการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือผู้มีอำนาจควบคุมอื่น ๆ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณหากมีความจำเป็นตามกฎหมาย คำสั่งศาล หรือข้อบังคับอื่นๆและในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) การเปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดการรับผิดในการฟ้องร้องดำเนินคดี; (ข) ตามความจำเป็นที่จะต้องรักษาสิทธิตามกฎหมายของเราและผู้ใช้ของเรา คู่ค้าทางธุรกิจ หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง (ค) เพื่อใช้ข้อตกลงของเราที่มีต่อคุณ และ (ง) เพื่อสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการอย่างอื่นต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย ที่ได้เกิดขึ้นหรือเป็นที่สงสัยได้ว่าอาจเกิดขึ้น (จ) เมื่อรัฐบาล หรือ หน่วยงานภาครัฐร้องขอ เพื่อความจำเป็นในการบริหารประเทศ

ในบางกรณี เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณกับองค์กรภายนอก เมื่อจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเหตุใดเราจึงจำเป็นและต้องการแชร์ข้อมูลของคุณ

และเรายังอาจใช้งานและแชร์ข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคลได้โดยอ้อม กับองค์กรภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาและแสดงโฆษณาแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายบนบริการของเราอีกด้วย อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวคือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ทางอ้อม เช่น ข้อมูลของอุปกรณ์ ข้อมูลพฤติกรรม หรือตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

5. การถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ


ข้อมูลบางอย่างอาจมีการถ่ายโอนข้ามประเทศไปยังประเทศไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเขตอำนาจรัฐอื่นๆ

6. เครื่องมือในการบริหารสิทธิของคุณ


คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่เราจะทำการรวบรวมได้ผ่านเครื่องมือต่อไปนี้


หากประเทศของคุณมีกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวซึ่งให้สิทธิในการเข้าถึงหรือตรวจสอบข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ คุณสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณได้โดยการติดต่อเราตามวิธีที่อยู่ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน อย่างไรก็ตาม เราอาจปฏิเสธคำขอของคุณหากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอของคุณขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดความลับทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

7. ความปลอดภัยของข้อมูล


เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลอันมีค่าของคุณ แต่เราไม่สามารถรับรอง และคุณไม่ควรคาดหวังว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะปลอดภัยตลอดไป

เราอาจระงับการใช้บริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่แจ้งให้ทราบหากว่าเราสงสัยหรือตรวจพบการละเมิดความปลอดภัย

8. การเก็บรักษาข้อมูล


เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตราบเท่า ที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจและทางกฎหมาย และตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำ

โปรดทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเทคนิค เราจึงไม่สามารถให้คำรับรองหรือระบุช่วงเวลาอันแน่ชัดที่จะลบข้อมูลทั้งหมดหรือทำให้ข้อมูลของคุณไม่ระบุตัวตนอย่างสมบูรณ์ได้

9. ความเป็นส่วนตัวของเด็กและคนไร้ความสามารถ


หากคุณมีอายุน้อยกว่า 10 ปี คุณจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ตราบใดที่ผู้ปกครองของคุณยังไม่ได้ให้ความยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และในกรณีที่คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครองของคุณจะต้องให้ความยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนการทำธุรกรรมใดๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ คุณอาจใช้บริการของเราได้ หากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของคุณได้ตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ทั้งนี้เมื่อผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณีไม่ได้ให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แก่เรา คุณตกลงจะไม่ใช้บริการของเราและเราอาจเพิกถอนบัญชีผู้ใช้ของคุณ หากพบว่าคุณฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย


นโยบายของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติอื่นๆ อยู่เสมอ เราจะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลต่อสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณ เพื่อให้คุณได้ตรวจสอบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่ส่งผลต่อสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบหลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว

11. ติดต่อเรา


หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือต้องการถอนความยินยอมของคุณ โปรดติดต่อเราทางออนไลน์ได้ที่ webmaster@ntplc.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายกฎหมาย
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
ประเทศไทย